เมย์ฟลาวเวอร์ บิวตี้ ร่วมสนับสนุนการประกวด Santa & Santy Kids ของสถาบันสอนศิลปการแสดงและร้องเพลง The Diva of Arts

Santa & Santy Kids

บริษัท เมย์ฟลาวเวอร์ แบรนด์ จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ เมย์ฟลาวเวอร์ บิวตี้ ได้ร่วมสนับสนุนการประกวด Santa & Santy Kids ของสถาบันสอนศิลปการแสดงและร้องเพลง The Diva of Arts เพื่อสนับสนุนให้มีเวทีสำหรับเด็กๆได้แสดงความสามารถ โดยมี 1 ในกรรมการบริหาร ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน และมอบของรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้และกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวด และเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกคนค่ะ