สมัครเป็นตัวแทนขาย Mayflower Beauty

เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลงการจำหน่ายสินค้า  ของ บริษัท เอ็กซ์เพิร์ธ ครีเอชั่น จำกัด

  1. บริษัทไม่อนุญาตให้ตัวแทนจำหน่าย จัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ขึ้นเองนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด
  2. บริษัทไม่อนุญาตให้ตัวแทนจำหน่าย จำหน่ายสินค้าต่ำกว่าราคาขายปลีกตามที่บริษัทกำหนด
  3. บริษัทไม่อนุญาตให้ตัวแทนจำหน่าย นำสินค้าไปจำหน่าย ผ่านช่องทาง Marketplace* ต่ำกว่าราคาขายปลีกตามที่บริษัทกำหนด
  4. บริษัทไม่อนุญาตให้ตัวแทนจำหน่าย เข้าร่วมจัดโปรโมชั่นกับช่องทาง Marketplace* ในราคาที่ต่ำกว่าราคาขายปลีกและโปรโมชั่นนอกจากที่บริษัทฯ กำหนด เว้นแต่ เป็นการจำหน่ายในราคาขายและโปรโมชั่นที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
  5. หากตัวแทนจำหน่ายไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งอันเป็นเหตุให้บริษัทเกิดความเสียหายแก่บริษัท ตัวแทนจำหน่ายต้องยอมถูก “ยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่าย” และไม่อนุญาตให้ขายสินค้าใดๆ ภายใต้บริษัท เอ็กซ์เพิร์ธ ครีเอชั่น จำกัด อีกต่อไป

Marketplace* คือช่องทางการขายผ่านสื่ออนไลน์ เช่น Lazada, Shopee, Alibaba เป็นต้น
– ผู้สมัครยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ของบริษัทแล้ว
– เพื่อความรวดเร็ว หลังสมัครแล้วกรุณาแจ้งผ่านทาง Line : @mayflowerBeauty 

สมัครตัวแทนจำหน่าย